Terug

 

 

Schietgebed voor kindsoldaten

De Bijbel die vol visvangst staat
het kind dat school en dorp verlaat
soldaatje dat de trommel slaat
klein leger zweert dat God bestaat

rantsoen van vis en oeverzaad
het kind dat langs de linies waadt
welk water kleurt zo rood van haat
klein leger hoopt dat God bestaat

de zon die achter rook schuilgaat
het kind dat door een handgranaat
de vis die levend wordt gebraad
klein leger smeekt dat God bestaat

een treurmars amper in de maat
het kind dat naar de hemel gaat
een vis waarvan nog slechts de graat
klein leger dat niet meer bestaat.

© Rik Dereeper