Header image  
   
 
    home
 

In zijn jeugdpoëzie worden thema’s als verliefdheid, vriendschap en afscheid eigenzinnig maar raak verwoord. Rik doorspekt zijn verzen graag met schalkse toespelingen op de leefwereld van jongeren. Net als in zijn poëzie voor volwassenen staan ook hier ritmiek, kwatrijn en beeldspraak centraal. Deze stijl weet ook Ted van Lieshout te appreciëren. Laatstgenoemde selecteerde een aantal van Riks gedichten voor de bloemlezingen Poëziespektakel 4 ("Vijf draken verslagen", Uitgeverij Querido, 2011), Poëziespektakel 5 ("Er zit een feest in mij", Uitgeverij Querido, 2012). Verder verschenen jeugdgedichten van hem in de bloemlezingen "Een stukje van de regenboog" (Uitgeverijen Davidsfonds/Infodok, 2020) en "Een wonderprachtig dier" (Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam, 2021).

 

'Toilet'

'Het valt haar zwaar'

'Cupido'

'Valentijn'

'Opa's hemelvaart'

'Schietgebed voor kindsoldaten'